Dibenamkan dari awal hingga akhir mereka....

Sedang membelek-belek Riyadh al-Salihih, terjumpa hadith ni. Mari direnungkan:

Daripada Ummu al-Mukminin Ummu 'Abdullah "Aisyah (r.a), beliau berkata:"Rasulullah (s.a.w)bersabda: " Ada sepasukan tentera menyerbu Ka'abah. Namun tatkala mereka berada di tanah yang lapang mereka dibenamkan (ke dalam perut bumi) dari awal pasukan hingga paling akhir dari mereka." Aisyah (r.a)berkata, "Saya bertanya: " Wahai Rasulullah bagaimana dibenamkan dari awal mereka hingga paling akhir dari mereka, padahal di dalamnya ada orang-orang pasar (orang2 awam)dan ada pula selain mereka?" Baginda menjawab,"Dibenamkan dari awal hingga akhir mereka kemudian mereka dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka."
Muttafaq 'Alaih

oOOoo...dah faham bagaimana Allah menimpakan bala kepada semua umat dalam kaum itu, tapi Allah membangkitkan mereka berdasarkan niat mereka. Allah itu Maha Adil.

0 comments: